Kystsikring

Hold fast på sandet med effektiv kystsikring

Danmark har en fantastisk kystlinje, som vi skal passe på. Desværre er de danske kyster flere steder under pres. Hvert år graver havet sig ind langs kysterne, og samtidig ser vi, hvordan klimaforandringer giver voldsommere vejr, forhøjede vandstande og oversvømmelser, som medfører kysterosion og oversvømmelser af boligområder og infrastruktur. Effektiv kystsikring skaber tryghed – i dag og mange år fremover.

Effektiv kystsikring er vigtig, når vandstandene stiger, og stormene bliver kraftigere og hyppigere. Siden 1986 har vi hos Vesta Fjord været med til at sikre danske kyster. Det betyder, at vi har den viden og erfaring, der er nødvendig for at kunne udføre effektiv kystsikring. Vi anvender velafprøvede metoder og teknikker, som begrænser eller standser de ødelæggelser, som vandmasserne ellers ville forårsage. Hvilke metoder, der skal anvendes til dit projekt, afhænger af lokale forhold og dine ønsker.

Vi arbejder langs kyster og fjorde over hele landet. Både for private lodsejere og offentlige kunder. Det betyder, at vi både løser opgaver i stor og mindre skala. 

>> Læs mere om Vesta Fjords erfaring, kompetencer og mandskab

Vesta Fjord løser mange former kystsikring:

  • Bølgebrydere
  • Stenmoler
  • Bygning af høfder
  • Skråningsbeskyttelse
  • Digebyggeri
  • Strandfodring