Uddybning og oprensning

Uddybning og oprensning

Passer vanddybden til de skibe, der benytter havnebassinet og sejlrenden? Den rette vanddybde er nemlig afgørende for at sikre en velfungerende skibs- og havnedrift – og særligt hvis der er et ønske om, at skibe med en større dybdegang skal kunne anløbe haven i fremtiden. Hos Vesta Fjord er vi specialister i uddybning af blandt andet havnebassiner og udgravning af sejlrender. Det giver dig en professionel samarbejdspartner, der bringer viden, knowhow og erfaring til dit projekt.  

Solid erfaring og fleksibel flåde

Flere faktorer såsom strømforhold og bevægelse af sand kan påvirke vanddybden i et havnebassin og en sejlrende. Med solid erfaring og et fleksibelt flådesetup kan vi løse de fleste opgaver inden for uddybning på land- og vandsiden. Flytning af sediment fra uddybning og oprensning flyttes via pramme eller ved pumpning til pramme eller nærliggende depoter.

Vi udfører:

  • Uddybning af havnebassiner
  • Udgravning af sejlrender
  • Oprensning af forurenet jord

Tæt dialog fra start til slut

Dialog er vejen til de bedste resultater. Derfor sætter vi hos Vesta Fjord en ære i at have en tæt, åben og faglig dialog gennem hele processen. Det skaber tryghed og sikrer, at projektet får de mest optimale forudsætninger for at blive en succes.