Referencer

Tidligere gennemførte projekter af Vesta Fjord

Klintebjerg lystbådehavn

Klintebjerg Lystbådehavn 2015-2016

Projektet omhandlede udførsel af 112 m nye bådbroer, samt fortøjningspæle og flydebro.

Bygherre på projektet, Klintebjerg bådlaug med midler fra A.P. Møller. Fonden.

Odense Havn

Brinksikring Odense fjord 2016

Projektet omhandlede udførsel af 395 m. Brinksikring, samt opretning af 175 m eksisterende brinksikring.

Projekt er udført med, Jernspuns, Fiberdug, Ral og Klippestykker.

Bygherre: Odense Havn

Nyhavn 2

Nyhavn 2

Projektet omhandler udførsel af stenmole, molehoved samt træ og flydebroer.

Molen udføres af sprængsten og bundsten. Molehoved og broer udføres i hårdttræ.

Bygherre: Projektselskabet Nyhavn 2

Turbinehavnen

Turbinehavnen

Projektet omhandler udførsel af Landgangsbro, Duc D´albe, Stensætning og uddybning.

Broen udført i hårdttræ, Stensætning af marksten og Duc D´albe som forstærket jernrør.

Bygherre: Selfestate Aps

Ny 80 m. bådebro

Nye Bådebroer i strib Havn.: Udskiftning af 125 m bådebroer i Strib havn. Udført på jernpæle med trækonstruktion i fyrtræ og landgange i stål.

Nye flydæk fendere

Udskiftning af fendere ved Lindø port of Odense.: Udskiftning af 290 m frithængende dækfendere til nye sammenspændte fendere udført af genbrugte dæk fra flyindustrien.

Nye Nylonfendere i dok

Glidefendere i dok ved:. Levering og montering af 250 m nylon plader i tørdok.

Sikring af skråning 200 m

Skråningssikring og afvanding af 200 m. terræn. Sikret med indspændte jernspuns.